S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA  
 
PO - PÁ  dle domluvy 
 volejte: 608 817 808

Provozovna nemá pevnou provozní dobu. Pro osobní odběr objednávek nebo dovoz zařízení k servisu nás prosím telefonicky kontaktujte na tel: 608 817 808 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ
Osobní odběr ZDARMA
PPL od 100 Kč
Česká pošta od 110 kč
Doprava NOBIAS s.r.o. od 11 Kč/ km

 

 

 

SLUŽBY
SERVIS VAH  
KALIBRACE  
CEJCHOVÁNÍ VAH  
VALIDACE  

KONTAKTY

NOBIAS s.r.o.
Jiriho ze Vtelna, 1731/11
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: 608817808
info(a)nobias.cz
Provozní doba:
dle telefonické domluvy

Akce a slevy

cena 44 720 Kč (1 863 EUR)
na objednání

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti
NOBIAS s.r.o.
se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha
identifikační číslo: 04700481
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252309

ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „VOP“)I. Subjekty smluvních vztahů


1.1 NOBIAS s.r.o. je obchodní společností IČ: 04700481, sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 252309 (dále jen „společnost NOBIAS“). Společnost NOBIAS je zaměřena na obchodování s váhami, vážícími zařízeními, servis vah, zajištění ověření, kalibrace metrologických zařízení (dále jen „zboží“ nebo „dílo“ nebo „produkty“), a to zejména pro zájemce z řad spotřebitelů (dále jen „zákazníci“) a menší míře pak pro zájemce z řad podnikatelů v rámci  maloobchodního prodeje. Za společnost NOBIAS jedná v rozsahu oprávnění zapsaného v obchodním rejstříku její jednatel, popř. jednatelé. Za společnost NOBIAS je v rozsahu běžné obchodní činnosti oprávněn jednat její zaměstnanec s písemným pověřením jednatele a rovněž osoba s udělenou písemnou plnou mocí jednatele. Seznam oprávněných zaměstnanců k jednání za společnost v běžné obchodní činnosti je dostupný na adrese www.nobias.cz nebo www.prodej-servis-vah.cz. Osobou oprávněnou k jednání v běžné obchodní činnosti je zejména zmocněný obchodní zástupce.


1.2 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.3 článku I. těchto VOP, která uzavře se společností NOBIAS smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).


1.3 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR, která uzavře se společností NOBIAS smluvní vztah (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.2 článku I. těchto VOP.


II. Smluvní závazkové vztahy


2.1 Společnost NOBIAS uzavírá smluvní závazkové vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“). Práva a povinnosti smluvních stran závazkových vztahů ze smlouvy kupní, o dílo, servisní, nájemní a dalších smluvních typů dílčích či rámcových (dále jen „obchodní smlouvy“), uzavřených mezi obchodní společností NOBIAS a zákazníkem, které nejsou sjednány přímo v obchodních smlouvách, uzavřených mezi obchodní společností NOBIAS a zákazníkem, se řídí těmito VOP, pokud tak obchodní smlouva stanoví.


2.2 Smluvní závazkové vztahy obchodní společnosti NOBIAS a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito VOP, a není-li ani takového ujednání, řídí se příslušnými obecně platnými právními předpisy. Pokud je v dílčí obchodní smlouvě upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo VOP ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti smluvních stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání a obsah VOP pro strany smlouvy závazné.


2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního závazkového vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.


III. Uzavření a obsah smluvního závazkového vztahu


3.1 K uzavření smluvního závazkového vztahu mezi společností NOBIAS a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy v podobě rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy nebo jen samostatné obchodní smlouvy, a to zásadně písemnou formou v tištěném nebo elektronickém provedení podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah případně uzavřenou písemnou rámcovou obchodní smlouvou a VOP, odkazuje-li na VOP rámcová obchodní smlouva. Jiné ústně uzavřené obchodní smlouvy se řídí výlučně obecně platnými právními předpisy.


3.2 Písemná-tištěná obchodní smlouva je uzavřena po tištěné akceptaci tištěného návrhu obchodní smlouvy. Písemná-tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem pro smluvní závazkové vztahy. Navrhovatelem písemné-tištěné obchodní smlouvy je vždy společnost NOBIAS. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci.

3.2.1 Rámcová písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou rámcově upravující smluvní vztahy smluvních stran dílčích písemných-tištěných i dílčích písemných-elektronických obchodních smluv, a to v písemné-tištěné formě.

3.2.2 Dílčí písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné-tištěné formě, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou písemnou-tištěnou obchodní smlouvou.


3.2.3 Samostatná písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou samostatně upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné-tištěné formě.

3.3 Písemná-elektronická obchodní smlouva je uzavřena po elektronické akceptaci elektronického návrhu samostatné obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti NOBIAS. Písemná-elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem po smluvní závazkové vztahy s následujícími výjimkami. Písemná-elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvních stran, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně sjednaných, popř. smluvními stranami běžně užívaných emailových adres nebo po přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Písemná-elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran písemné-elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Navrhovatelem písemné-elektronické obchodní smlouvy je vždy společnost NOBIAS. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci. Elektronická objednávka zákazníka vycházející z veřejně prezentované nabídky webu společnosti NOBIAS www.prodej-servis-vah.cz je akceptací návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy společnosti NOBIAS, je-li z nabídky webu společnosti NOBIAS možno usoudit dostatek informací k uzavření smluvního závazkového vztahu. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak uvedeno v elektronickém návrhu obchodní smlouvy, který byl zákazníkem akceptován.

3.3.1 Emailová obchodní smlouva je uzavřena po emailové akceptaci emailového návrhu samostatné obchodní smlouvy (nevázané na jinou smlouvu) nebo dílčí obchodní smlouvy (vázané na písemnou-tištěnou rámcovou obchodní smlouvu podle odst. 3.2.1 těchto VOP), obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy.

3.3.2 Eshopová obchodní smlouva je uzavřena zadáním (potvrzením) objednávky zákazníka v eshopu, které je považováno za akceptaci eshopového návrhu společnosti NOBIAS k uzavření eshopové obchodní smlouvy. K uzavírání smluvních závazkových vztahů prostřednictvím eshopu obdrží zákazník od společnosti NOBIAS přihlašovací údaje na základě zákazníkem provedené registrace. Akceptaci návrhu eshopové obchodní smlouvy provede zákazník označením požadovaného zboží v eshopem stanovených cenách, přijetím platných VOP společnosti NOBIAS, výběrem způsobu úhrady, výběrem způsobu doručení zboží a potvrzením objednávky, popř. dalším obdobným úkonem, který eshop v rámci návrhu eshopové obchodní smlouvy vyžaduje. Návrh společnosti NOBIAS na uzavření eshopové obchodní smlouvy je nabídkou ve smyslu § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, s výhradou vyčerpání zásob a ztráty schopnosti podnikatele plnit. Společnost NOBIAS je povinna zákazníkovi nemožnost plnění bezodkladně oznámit. Oznámením nemožnosti plnění eshopová obchodní smlouva zaniká. Ze zániku eshopová obchodní smlouvy pro nemožnost plnění nevzniká zákazníkovi jakýkoliv nárok na plnění od společnosti NOBIAS, včetně nároku na případnou náhradu vzniklé škody. Zákazník, který má se společností NOBIAS uzavřenou rámcovou písemnou-tištěnou smlouvou ve smyslu odst. 3.3.1 těchto VOP, se v eshopu společnosti NOBIAS zaregistruje jako zákazník s uzavřenou „rámcovou smlouvou“, pokud to eshop umožňuje.

3.4 Změny ujednání obchodní smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

 

IV. Předání a převzetí zboží a díla4.1 Předání zboží či díla zákazníkovi provede společnost NOBIAS podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě. Není-li takového ujednání v případě zboží, společnost NOBIAS předá zboží zákazníkovi na provozovně společnosti NOBIAS. Není-li takového ujednání v případě díla, společnost NOBIAS předá dílo zhotovované u zákazníka v místě zhotovení díla, v ostatních případech na provozovně společnosti NOBIAS.

4.2 Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě přepravy zboží či díla třetí osobou (přepravcem) sjednané společností NOBIAS, přechází nebezpečí škody na zboží či díle okamžikem převzetí zákazníkem. Nárok na náhradu škody způsobené na zboží či díle při přepravě dopravcem je zákazník povinen uplatnit u společnosti NOBIAS bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od dodání zboží či díla. Poškozené zboží či dílo je zákazník oprávněn převzít jen s potvrzením dopravce o poškození zboží či díla v přepravním dokladu. Ve stejné lhůtě do 48 hodin je zákazník povinen uplatnit u společnosti NOBIAS i případný nárok z vadného obsahu dodávky zboží či díla.

4.3 Bezdůvodné nepřevzetí zboží či díla zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy společnost NOBIAS umožní zákazníkovi zboží či dílo odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok společnosti NOBIAS na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží či díla sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu společnosti NOBIAS zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a společnost NOBIAS sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží či díla zákazníkem u společnosti NOBIAS ve výši 1 % z celkové ceny zboží či díla za každý den prodlení s převzetím nad rámec prvních 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží či díla je společnost NOBIAS oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy prodejem uschovaného zboží či díla. Za bezdůvodné nepřevzetí se nepovažuje nepřevzetí zboží či díla pro výskyt překážky převzetí na straně společnosti NOBIAS. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní společnost NOBIAS vystavením daňového dokladu. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a úschovné není dotčen nárok společnosti NOBIAS na zaplacení kupní ceny zboží či ceny díla.

 

V. Ceník produktů, platební podmínky5.1 Ceník produktů společnosti NOBIAS zákazník nalezne v eshopu společnosti NOBIAS s přístupem z www.prodej-servis-vah.cz. Není-li cena produktů mezi smluvními stranami sjednána obchodní smlouvou, platí pro stanovení ceny produktů příslušná cena, uvedená v ceníku společnosti NOBIAS na eshopové adrese společnosti NOBIAS www.prodej-servis-vah.cz. U smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak platí příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že společnost NOBIAS je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

5.2 Provedení platby zákazníkem se řídí ujednáním obchodní smlouvy. Není-li ujednání obchodní smlouvy, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti v pokladně společnosti NOBIAS na adrese provozovny, bankovním převodem na běžný účet č. 115-2057480227/0100 společnosti NOBIAS nebo formou dobírky. Zákazník bere na vědomí omezení výše hotovostních plateb právním předpisem.

5.3 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi společností NOBIAS a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení, nejméně však 12 dní od doručení faktury bez ohledu na datum vystavení. Úschovné za prodlení s převzetím zboží či služeb, smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok. Na úhradu kteréhokoliv finančního závazku smluvní strany je druhá ze smluvních stran oprávněna vystavit nejprve proforma fakturu a teprve po přijetí plné výše úhrady fakturu, která je daňovým dokladem. Ujednání předchozí věty má přednost před ostatním ujednáním těchto VOP a obchodních smluv, která stanoví povinnost vystavení daňového dokladu.

5.4 Společnost NOBIAS je oprávněna vystavit zákazníkovi zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním zboží či díla i bez předchozího ujednání o vystavení zálohové faktury, a to až do výše 100 % ceny zboží či díla, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu společnosti NOBIAS v termínu splatnosti zaplatit. Společnost NOBIAS není povinna předat zboží či dílo zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, společnost NOBIAS je oprávněna od uzavřené obchodní smlouvy odstoupit.
5.5 Každou fakturu lze vystavit nejdříve v okamžiku vzniku nároku na finanční plnění.

 

VI. Započtení splatných pohledávek a opravné daňové doklady6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního závazkového vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního závazkového vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně opravný daňový doklad (dále také „OPD“) k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. OPD lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může vystaveným OPD bezodkladně uhradit výstavci OPD své splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.

 

VII. Sankce za porušení smluvního ujednání7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního závazkového vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou v obchodní smlouvě, jinak ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

7.2 Smluvní pokuty za specifické porušení obchodní smlouvy nebo těchto VOP jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto VOP.

7.3 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním obchodní smlouvy, jinak podle článku V. těchto VOP.

7.4 Záloha ceny plnění uhrazená zákazníkem do dispozice společnosti NOBIAS na základě zálohové faktury vystavené společností NOBIAS, se při neodebrání plnění zákazníkem bez zavinění společnosti NOBIAS stává smluvní pokutou za porušení smluvní povinnosti zákazníka odebrat smluvním závazkovým vztahem sjednané plnění od společnosti NOBIAS. Není-li smluvně sjednáno jinak, uhrazená záloha se stává smluvní pokutou 30. dnem ode dne, kdy měl zákazník první možnost plnění od společnosti NOBIAS převzít.

 

VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

 

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi společností NOBIAS se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

8.2 Poskytnutí záruky za jakost na produkty dodané zákazníkovi společností NOBIAS nad rámec zákonné odpovědnosti za vady musí být sjednáno obchodní smlouvou, popř. uvedeno v jednostranném písemném prohlášení společnosti NOBIAS o poskytnutí záruky, jinak platí, že záruka poskytnuta není. Pokud společnost NOBIAS poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.prodej-servis-vah.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako poskytnutá, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak.

8.3 Společnost NOBIAS neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi a škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě produktem společnosti NOBIAS s výjimkou případu, kdy ke vzniku škody došlo v důsledku skryté vady produktu společnosti NOBIAS a zákazník nemohl škodě zabránit ani přes veškeré úsilí, které bylo možné k předejití vzniku škody vynaložit. V ostatním se odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

IX. Reklamační řád9.1 Při uplatnění práv z vadného plnění, záruky za jakost, vad díla a obdobných nároků z vad produktů dodaných zákazníkovi společností NOBIAS, je zákazník vždy povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku VOP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá společností NOBIAS či nikoliv.

9.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi společností NOBIAS posoudí a rozhodne pracovník společnosti NOBIAS (dále také „reklamace“). Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady společnosti NOBIAS, je-li taková vada odstranitelná, jinak společnost NOBIAS vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí společnost NOBIAS zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví opravný daňový doklad v souladu s článkem VI. těchto VOP. Reklamaci je společnost NOBIAS povinna vyřídit do 30 dnů od uplatnění nároku zákazníkem. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede společnost NOBIAS za sjednanou úplatu v souladu s ceníkem servisních oprav uvedeném na webové adrese společnosti NOBIAS www.prodej-servis-vah.cz. V případě nutnosti odstranit pečeť ověření při opravě vady vyplývající ze záruky doplní společnost  NOBIAS veškeré náležitosti ověření, včetně nové pečeti, na vlastní náklady. V opačném případě, tedy v případě odstranění vady nevyplývající ze záruky, je povinen zajistit veškeré ověření na své náklady sám zákazník. Zákazník tak může učinit objednávkou u společnosti NOBIAS s tím, že mu za ověření bude účtována cena dle platného ceníku. Bezplatné i úplatné odstranění vad produktů provedením opravy (dále jen „servis“) zajistí společnost NOBIAS v servisním středisku podle následujícího ujednání.

9.3 Při uplatnění nároku na provedení servisu je zákazník povinen dopravit vadný produkt do servisního střediska společnosti NOBIAS a předat jej servisnímu technikovi, nejde-li o pevně instalované dílo, u nějž se servis provádí vždy v místě instalace. Při předání do servisního střediska potvrzuje zákazník, že v případě, kdy se na vadu výrobku nebude vztahovat záruka poskytována společností NOBIAS, uhradí zákazník veškeré náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady a s jejím odstraněním dle platného ceníku společnosti NOBIAS. Pokud se jedná o úplatné odstranění vad mimo záruční závazek společnosti NOBIAS, uhradí zákazník současně s předáním díla servisní poplatek ve výši 300,- Kč jako zálohu na náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady, který bude následně započítán na cenu díla-odstranění vady. Na vyzvednutí výrobku ze servisu se použijí ustanovení čl 9.7 obdobně.

9.4 Centrální servisní středisko společnosti NOBIAS je umístěno na provozovně společnosti NOBIAS. Zásah do vadného produktu jinou osobou než servisním technikem společnosti NOBIAS, má za následek zánik odpovědnosti společnosti NOBIAS za vady produktu, do něhož zasáhla neoprávněná osoba. Ceny servisu se řídí ceníkem servisu, kde je servis proveden.

9.5 Smluvní strany si mohou dohodnout provedení servisu v prostorách zákazníka, přičemž zákazník bere na vědomí, že provedení servisu mimo prostory společnosti NOBIAS může být servisním střediskem samostatně zpoplatněno. Za provedení servisu se považuje i instalace zařízení, uvedení zařízení do provozu, programování a nastavování zařízení, není-li obchodní smlouvou ujednáno jinak.

9.6 Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, servisní středisko provede servis do 30 dnů od převzetí vadného produktu k servisu. V případech bezplatného servisu má zákazník nárok na náhradu důvodných a přímo souvisejících nákladů s uplatněním bezplatného servisu.

9.7 Zákazník je povinen si produkt vyzvednout ve lhůtě 5 dní od oznámení společnosti NOBIAS o provedení servisu nebo ve lhůtě 5 dní od uplynutí 30denní lhůty k provedení servisu, a to v servisním středisku společnosti NOBIAS nebo jeho smluvního partnera. Nebude-li produkt ve lhůtě zákazníkem vyzvednut, je společnost NOBIAS povinna produkt po dobu 6 měsíců uložit a skladovat, za což je oprávněna účtovat zákazníkovi skladné dle ceníku společnosti NOBIAS. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je společnost NOBIAS oprávněna produkt prodat a z výtěžku prodeje uspokojit veškeré své pohledávky za zákazníkem a zbylou část výtěžku je povinna odevzdat zákazníkovi.

 

X. Spotřebitelské smlouvy


10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Zákazník – spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (zejména internet nebo telefon) nebo mimo obchodní prostory společnosti NOBIAS.

10.1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí zboží v případě kupní smlouvy nebo uzavřením smlouvy v případě smlouvy o dílo.

10.1.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, bylo-li oznámení před uplynutím této lhůty odesláno.

10.1.4 Odstoupení od smlouvy učiní zákazník-spotřebitel písemně, například formou vyplnění a zaslání níže uvedeného vzorového formuláře.

 


        OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
      


    Adresát:
    NOBIAS s.r.o.
    IČ: 04700481
    Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha
        
    

   Odesílatel:

   ...................................
   ...................................
   ..................................
  

 

 Tímto odstupuji od kupní smlouvy / smlouvy o dílo uzavřené mezi mnou, jakožto kupujícím / objednatelem, a společností NOBIAS s.r.o., IČ: 04700481, sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, jakožto prodávajícím / zhotovitelem, dne ..........

 


      V.....................…dne............   

 

......................................  
                  spotřebitel        

 
10.1.5 V případě uzavření smlouvy o dílo začne společnosti NOBIAS běžet doba pro zhotovení díla až po uplynutí lhůty pro odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.1.6 Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti NOBIAS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení, zboží, které od něho obdržel, nazpět v nepoškozeném stavu. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník-spotřebitel.

10.1.7 Společnost NOBIAS navrátí bez zbytečného odkladu od navrácení nepoškozeného zboží veškeré platby přijaté v souvislosti s předmětnou smlouvou zákazníku-spotřebiteli. Platby budou navráceny dle volby zákazníka-spotřebitele. Nezvolí-li zákazník-spotřebitel jinou variantu, budou peněžní prostředky navráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka-spotřebitele uvedenou ve smlouvě.

10.1.8 Zákazník-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka-spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

10.2  Reklamace

10.2.1 Společnost NOBIAS vystaví zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí reklamace včetně popisu reklamované vady a nároku, který si zákazník-spotřebitel zvolil, jakož i data přijetí reklamace. Písemná forma zůstává zachována i v případě užití elektronické komunikace.

10.2.2 Společnost NOBIAS je povinna rozhodnout o reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne oznámení. V případě zamítnutí reklamace je společnost NOBIAS povinna toto řádně odůvodnit.

 

XI. Řešení sporů


11.1  Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-spotřebiteli a společností NOBIAS, bez ohledu na předmět sporu a výši uplatněného nároku, jakož i všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli a společností NOBIAS, mimo spory o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

11.2  Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem mimo Českou republiku a společností NOBIAS o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

11.3  Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem v České republice a společností NOBIAS o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva ČR u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

11.4  Pro určení pravomoci a příslušnosti obecných soudů či rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu je rozhodující stav ke dni podání žaloby.

 

XII. Doručování písemností, komunikace


12.1  K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního závazkového vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního závazkového vztahu v záhlaví obchodní smlouvy, popř. při registraci v eshopu nebo v textu emailu, jinak uvedené ve veřejných registrech. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres, popř. adres smluvní stranou běžně užívaných. Změny veškerých kontaktních údajů jsou vůči druhé smluvní straně účinné až prokázaným oznámením. Za okamžik doručení písemnosti druhé smluvní straně se považuje 3. den od předání písemnosti poskytovateli poštovních služeb, popř. den odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.

12.2  Telefonický a emailový kontakt společnosti NOBIAS je uveřejněn na webových adresách www.prodej-servis-vah.cz nebo www.nobias.cz , které jsou pravidelně aktualizována. Telefonický a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník společnosti NOBIAS při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. společnosti NOBIAS zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.

 

XIII. Trvání smluvního vztahu

 

13.1  Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou rámcový smluvní vztah vzájemně písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů s okamžitou platností. I po doručení výpovědi druhé smluvní straně však platí ujednání rámcové obchodní smlouvy pro všechny již uzavřené dílčí obchodní smlouvy.

13.2  Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

 

XIV. Ochrana osobních údajů

 

14.1  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

14.3  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

14.4  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.5  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

14.6  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.7  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.8  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 14.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

14.8.1   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

14.8.2   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

14.9  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XV. Zasílání obchodováních sdělení ukládaní COOKIES


15.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

15.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XVI: Závěrečná ustanovení

 

16.1 Tyto VOP se přiměřeně vztahují i na případné smluvní závazkové vztahy mezi zákazníkem a společností NOBIAS vzniklé z dodávek služeb.

16.2 Smluvní závazkové vztahy mezi společností NOBIAS a zákazníkem, včetně sporů z těchto vztahů vzniklých, se vždy řídí českým právem bez ohledu na místo plnění a státní příslušnost zákazníka.

16.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.4 Eshopová kupní smlouva z  včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jířího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha 20, adresa elektronické pošty v57gk5n , email: info@nobias.cz nebo prodej@nobias.cz .

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2016. Smluvní strany jsou vázány VOP ve znění platném a účinném ke dni uzavření smluvního vztahu.

YTQzODRj